എന്ത് കൊണ്ട് കാസനോവ പൊട്ടി !!


എന്ത് കൊണ്ട് കാസനോവ പൊട്ടി അഥവാ എന്ത് കൊണ്ട് നമ്മള്‍ തോറ്റു..”

“താത്വികമായ ഒരു അവലോകനമാണ് ഞാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്…നമ്മുടെ ഫാന്‍സ്‌ അസോസിയേഷനും സാധാരണ ജനങ്ങളും പ്രഥമ ദ്രിഷ്ട്യാ അടുപ്പത്തിലായിരുന്നെങ്കിലും അവര്‍ തമ്മിലുള്ള അന്തര്‍ ധാര സജീവമായിരുന്നില്ല എന്ന് വേണം കരുതാന്‍..പിന്നെ ബൂര്‍ഷ്വാസികളും ഛെ മമ്മൂട്ടി ഫാന്‍സും തക്കം പാര്‍ത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു…”

“മനസിലായില്ല…”

“അതായത്…തരാധിപത്യവും കൊളോണിയലിസ്റ്റ് ചിന്താസരണികളും റാഡിക്കലായ ഒരു മാറ്റമല്ല..ഇപ്പൊ മനസിലായില്ലേ..”

“എന്ത് കൊണ്ട് കാസനോവ പൊട്ടി എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാലെന്താ.ഈ താരാധിപത്യമെന്നും കൊളോണിയലിസമെന്നും പറഞ്ഞു വെറുതെ കണ്‍ഫ്യുഷന്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്തിനാ ..”

“ഉത്തമാ നീ മിണ്ടാതിരി നീ ഇപ്പൊ ഫാന്‍സ്‌ അസോസിയേഷന്‍റെ സ്റ്റഡി ക്ലാസിനോന്നും വരാത്തത് കൊണ്ടാ…പെരുമ്പാവൂര്‍ സര്‍ നമ്മുടെ താത്വിക ആചാര്യനാണ്..അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മള് കേട്ടാ മതി…മനസിലായില്ലേ…

Advertisements

One comment

  1. “ഉത്തമാ നീ മിണ്ടാതിരി നീ ഇപ്പൊ ഫാന്‍സ്‌ അസോസിയേഷന്‍റെ സ്റ്റഡി ക്ലാസിനോന്നും വരാത്തത് കൊണ്ടാ…പെരുമ്പാവൂര്‍ സര്‍ നമ്മുടെ താത്വിക ആചാര്യനാണ്..അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മള് കേട്ടാ മതി…മനസിലായില്ലേ…

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: